Kaivannaisportaali Kaiva.fi – toimintaohjelman tavoitteista toteutukseen

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) julkisti vuonna 2013 toimintaohjelman ”Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi”. Siinä luetellaan 35 toimenpidettä, joilla kaivannaisteollisuuden toimintaa parannetaan. Viimeinen kohta käsittelee kaivannaisalan viestintää. Tiedon jakaminen kaivannaisalasta on tärkeää, sillä yleisen tietämyksen kaivannaisalasta on havaittu olevan vähäistä ja julkisessa keskustelussa alasta liikkuu paljon virheellistä tietoa.

Toimenpideohjelman mukaisesti perustettiin ”Kaivannaisalan viestinnän kehittämisprojekti”. Sen tavoite oli luoda verkkosivusto kaivannaisalan viestintämateriaalin levityksen perusvälineeksi. Tiedon käyttäjiä ovat kansalaiset, media, yritykset, koulutusorganisaatiot sekä koululaiset ja opiskelijat, viranomaiset ja päättäjät. Sivuston on tarkoitus välittää yleiskuva kaivannaisalasta, sen toiminnasta, tuotannosta, tuotteista ja niiden hyödyntämisestä ja käyttökohteista.

Kaiva.fi-sivuston toteuttajina ovat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kiviteollisuusliitto ry, Kaivosteollisuus ry, Infra ry, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto & Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus sekä Centria-ammattikorkeakoulu. Sivustoa ylläpitää GTK. Hankkeen päärahoitus saatiin Lapin liitosta, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelmasta.

Avaa Kaiva.fi-juliste

Avaa Kaiva.fi-flyeri