Luonnonkiviteollisuus

Graniittiset keittiötasot ovat kestäviä ja hygieenisiä.  Kuva: Ylämaan Graniitti Oy.

Graniittiset keittiötasot ovat kestäviä ja hygieenisiä.
Kuva: Ylämaan Graniitti Oy.

Suomen luonnonkiviteollisuutta luonnehtii graniitin louhinta ja graniittisten tuotteiden valmistus sekä vuolukivituotteiden valmistus. Maassamme louhitaan myös liuskekiveä ja valmistetaan liuskekivituotteita. Marmorituotanto on vähäistä.

Luonnonkiviteollisuus on hyvin pk‐yritysvaltainen toimiala. Valtaosa yrityksistä on pieniä perheyrityksiä.

Luonnonkiven tuottajana Suomi on 15 suurimman maan joukossa ja graniitin viejänä 10 johtavan maan joukossa. Vuolukivituotteissa Suomi on maailmanmarkkinajohtaja.

Viennillä on tärkeä merkitys luonnonkiviteollisuudelle. Luonnonkiveä viedään Suomesta n. 40 maahan. Graniitin viennin selvästi tärkein kohdemaa on Kiina. Muita merkittäviä maita ovat mm. Italia, Puola ja Venäjä. Vuolukivituotteiden keskeisiä vientimaita ovat mm. Saksa, Ranska, Ruotsi ja Belgia.

Luonnonkivituotteita myös tuodaan Suomeen. Tuontimaista Kiina on selvästi merkittävin. Kiinasta Suomeen tuodaan mm. katukiviä. Vähäisemmässä määrin tuontia on myös mm. Italiasta, Ruotsista ja Intiasta.

Luonnonkiviteollisuus on kansantalouden kannalta positiivinen toimiala, sillä Suomi on luonnonkivituotteiden nettoviejä. Luonnonkiviteollisuuden yritykset sijaitsevat usein kasvukeskusten ulkopuolella ja kiviteollisuudella onkin merkittävää aluetaloudellista merkitystä erityisesti Kaakkois- ja Itä-Suomessa.

Suomalaiset luotettavat luonnonkiviyritykset muodostavat Kiviteollisuusliitto ry:n. Kiviteollisuusliitto ylläpitää ns. kiviportaalia, josta löytyy hyvin laajasti tietoa mm. alan yrityksistä ja tuotteista.

Suomalaiset luotettavat luonnonkiviyritykset muodostavat Kiviteollisuusliitto ry:n. Kiviteollisuusliitto ylläpitää kiviportaalia "Suomalainen Kivi", josta löytyy hyvin laajasti tietoa mm. alan yrityksistä ja tuotteista.

 

luonnonkiven_viennin_ja_tuonnin_arvo