Kiviainekset arjessamme

Rakennustyömaa Espoossa

Rakennustyömaa Espoossa. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Olet päivittäin tekemisissä kiviainesten kanssa. Talo, jossa asut, ja rakennukset, joissa asioit, ovat kivelle perustettuja. Kivi on usein niiden keskeisin rakennusmateriaali.

Työ- ja mökkimatkat kuljet väyliä, joiden perus-tamiseen, rakentamiseen ja kunnossapitoon kuluu kiveä. Kiviainekset ovat niin maanteiden, katujen kuin rautateidenkin pääraaka-aine.

Kiviaineksia tarvitaan myös rantarakenteiden, puistojen, virkistysalueiden sekä ulkoilu-, urheilu- ja leikkikenttien rakentamiseen ja korjaamiseen. Talvisin kuluu sepeliä liukkauden torjuntaan.

Mitä kallioleikkaus kertoo?

Kallioleikkauksia ja kalliopaljastumia on joka puolella. Kallioleikkauksista on monenlaista hyötyä. Kallioleikkauksia tehdään teitä varten ja niistä saa kiviainesta teiden rakentamiseen. Samalla leikkaukset paljastavat kuitenkin kallioista niiden geologisia piirteitä. Nämä piirteet voivat olla esteettisesti näyttäviä, mutta samalla kallioleikkaukset ovat myös ikkunoita menneisyyteen, miljardien vuosien päähän. Kallioleikkauksen perusteella geologi voi kertoa paljon kyseisen kallion kivilajeista ja mineraalikoostumuksesta.

Kiviainekset (hiekka- ja lohkareet) ovat läsnä myös leikkipuistoissa. Kuva Eija ehrukainen, Infra ry.

Kiviainekset (hiekka- ja lohkareet) ovat materiaaleina läsnä myös leikkipuistoissa. Kuva: Eija Ehrukainen, Infra ry.

Kallioleikkaus Vantaan Leinelässä. Se on tehty viereisen tien rakentamista varten. Kalliosta saatua kiviainesta on käytetty tien ja junaradan rakentamisessa. Kallioleikkauksessa voidaan nähdä erilaisia geologisia piirteitä, kuten tummia kiillegneissin kappaleita vaaleassa graniitissa. Kuva Toni Eerola, GTK.

Kallioleikkaus Vantaan Leinelässä. Se on tehty viereistä tietä ja pyörätietä varten. Kalliosta saatua kiviainesta on käytetty niiden ja viereisen junaradan rakentamiseen. Kallioleikkauksessa voidaan nähdä erilaisia geologisia piirteitä, kuten tummia kiillegneissin kappaleita vaaleassa graniitissa. Kalliosta tehtiin opetuksellinen seinäke Heurekan Maan alle-näyttelyyn. Kuva: Toni Eerola, GTK.