Koulutus ja työ

Mineraalialan globaalina ongelmana on asiantuntijoiden saatavuus. Alan koulutusohjelmia on supistettu viime vuosikymmeninä, mikä on johtanut vääristyneeseen ikäjakaumaan ja kasvavaan asiantuntijoiden vajeeseen. Esimerkiksi Kanadassa on arvioitu, että alan asiantuntijoista yli puolet jää eläkkeelle seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä kehitys yhdistettynä kasvavaan tarpeeseen on muodostumassa todelliseksi uhaksi alan kehittymiselle ja globaalille raaka-aineiden saatavuudelle. Pula tulevaisuuden asiantuntijoista on myös Suomen mineraalialan keskeinen ongelma. Osaajien keski-ikä on korkea, mutta uusien mineraalialan investointien vuoksi heidän tarpeensa on jatkuvasti kasvamassa. Koulutus on ollut hajanaista, alan koulutusohjelmia on supistettu ja opettajakuntaa on jäänyt eläkkeelle.

Asiantuntijoiden lisäksi mineraaliala tarvitsee ammattiosaajia, joiden saatavuus on turvattava panostamalla tarvelähtöiseen opetukseen ammattikorkea- ja ammattikouluissa. Työvoimaongelmaan ei ole näköpiirissä nopeaa ratkaisua alan vähäisten koulutusmäärien vuoksi, ja sitä pahentaa globaalisti koventunut kilpailu osaajista.

Näillä sivuilla esitellään kaivannaisalan ammatteja ja niihin liittyvää koulutusta. Tilanne on hieman parantunut viime vuosina, mutta koulutuksessa ja koulutuksen tarjonnassa on paljon kehitettävää. Nykytilanne ja alan koulutustarpeet on koottu Työ- ja elinkeinoministeriön hiljattain julkistamaan raporttiin ”Työvoiman ja osaamisen tarve kivi-, kiviaines- ja kaivosteollisuudessa sekä niiden palvelutuotannossa 2014–2025”.