Ammattiesittelyt

Kaivannaisalan ammatit

 

Ammattikoulu ja aikuisopisto

Kaivosalan perustutkinto ja ammattitutkinto

Yliopisto

Kalliorakennussuunnittelijan työ vie maanalaisiin tiloihin. Kalliorakentamisen diplomi-insinööri  suunnittelee Sitolla kalliotiloja ja tunneleita. Anders Koponen kertoo:

Ympäristöinsinööri keskittyy työssään ympäristöasioiden seurantaan. Boliden Harjavallassa jalostetaan kuparia, kultaa ja hopeaa. Filosofian maisteri Vilma Skinnari kertoo:

Kaivostoiminnassa geologi etsii malmeja, kartoittaa ja tutkii kallioperää ja valvoo ja ohjaa louhintaa kaivoksissa. Geol0gien toimenkuva ja geologien työelämän kuvauksia.

Ammattikorkeakoulu

Kaivoksen käyttöinsinööri Outokummun Kemin kaivoksella vastaa siitä, että kaivoksen maanpäällisellä rikastamolla saadaan tuotettua riittävä määrä kromiittirikasteita Outokummun terästehtaalle Tornioon. Raisa Hyvärinen kertoo:

http://youtu.be/7zOPgks4C1I