Tutkimusorganisaatiot

Tutkimuslaitokset 

Geologia ja kaivosympäristö

Kuva GTK.

Kuva: GTK.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on mineraalivarojen arvioinnin, tutkimuksen ja kestävän käytön eurooppalainen huippuosaaja. Tehtävänämme on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä. Tutkimusohjelmamme luovat uutta teknologiaa, sovelluksia ja innovaatioita yhteiskunnan kestävälle kehitykselle. Toimimme kansallisena geotietokeskuksena ja aktiivisena osaajana kansainvälisessä tutkimus- ja projektitoiminnassa. GTK on osa työ- ja elinkeinoministeriötä.

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on kansallisella statuksella toimiva Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme, liike-elämälle, julkiselle sektorille ja kumppaneillemme. Taustallamme on 73 vuotta tiedettä, huippututkimusta, tuloksia ja näyttöjä asiakkaidemme kilpailukyvyn kasvusta ja menestyksestä. Kehitämme uusia älykkäitä teknologioita, tuloksellisia ratkaisuja ja innovatiivisia palveluita. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa teemme teknologiasta tulosta ja rakennamme menestystä sekä hyvinvointia ihmisten parhaaksi.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on valtion tutkimus- ja asiantuntijalaitos, joka tarjoaa yhteiskunnan kestävän kehityksen kannalta tarpeellista tietoa, osaamista ja palvelua. SYKE on osa valtion ympäristöhallintoa, ja se toimii pääosin ympäristöministeriön, mutta vesivaroihin liittyen maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa. Meillä on taitoa, intoa ja rohkeutta vaikuttaa ympäristön parhaaksi.

Yliopistot

Geologia

Oulu Mining School: Oulun yliopisto on vahvistamassa profiiliaan pohjoisen luonnonvarojen ja kestävän kehityksen alueella. Osoituksena tästä on uuden kaivannaisalan tiedekunnan perustaminen 1. elokuuta 2014. Tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti johtava kaivosalan opetus- ja tutkimusyksikkö. Tiedekunnan perustaminen perustuu yliopistossa kehitettyyn Oulu Mining School -konseptiin, joka nyt laajennetaan geologian, malminetsinnän, kaivostekniikan ja rikastustekniikan kattavaksi osaamiskeskittymäksi.

Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen työkenttänä on koko maapallo aina Antarktiksen jäätiköistä suurkaupunkien vilinään. Meillä huomataan maankuoren vähäisemmätkin värähtelyt, löydetään uusimmat tavat kartoittaa ja seurataan ajassa muuttuvia ympäristöjä. Geotieteiden ja maantieteen laitos aloitti toimintansa vuoden 2010 vuoden alussa. Siihen kuuluvat geologian osasto, maantieteen osasto ja seismologian instituutti. Löydät meidät Kumpulan yliopistokampukselta.

Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksen tutkimus on maapalloon ja sen dynaamisiin prosesseihin keskittyvää, laaja-alaista ja poikkitieteellistä. Laitoksella on moniin eri aiheisiin erikoistuneita tutkijoita ja tutkimusryhmiä, joiden tutkimusteemat vaihtelevat innovaatio-ympäristöjen tutkimuksesta sedimentologiaan ja historiallisiin ympäristö-muutoksiin. Tutkimusalueitamme on lähes kaikilla mantereilla. Maantieteelliseen ja geologiseen tutkimukseen perustuvat tutkinto-ohjelmat tarjoavat opiskelijoille valmiudet ymmärtää monipuolisesti luonnon ja yhteiskunnan prosesseja, sekä kehittävät opiskelijan tieteellisiä valmiuksia, kriittistä ajattelutapaa ja vuorovaikutustaitoja.

Yhteiskuntatieteellinen kaivostutkimus

Itä-Suomen yliopiston kaivostutkimus: Monia hankkeita, johtajanaan Ympäristöpolitiikan professori Rauno Sairinen.

Lapin yliopisto : Monia hankkeita, johtajanaan prof. Kai Kokko.  

Jyväskylän yliopisto: Monia hankkeita yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa, johtajanaan yliopistolehtori Tapio Litmanen.

Lisätietoja tutkimushankkeista, katso Kaivostoiminnan vastuullisuuden ja sosiaalisen toimiluvan yhteiskuntatieteelliset tutkimus ja -edistämishankkeet.