Tuotantoprosessit

Kaivosalan tuotantoprosessit  koostuvat maanalaisen tai avolouhinnan jälkeen kiven hienonnuksesta, arvomineraalin rikastuksesta ja rikasteen vedenpoistosta.

Louhinta ja kaivostoiminta: Kaivos- ja louhintatekniikka

Hienonnus: Murskaus, jauhatus ja luokitus: Hienonnus

Mineraalien rikastus: Rikastus

Rikasteen vedenpoisto: Vedenpoisto