Tilastointi

Metallimalmit
Metallinjalostus
Teollisuusmineraalit
Kiviaineshuolto
Luonnonkiviteollisuus

Metallimalmit

Kaivoskohtaiset louhintatiedot vuodesta 2011 lähtien on saatavissa Tukesin sivuilta sitä vanhempia louhintatietoja vuodesta 1997 lähtien on saatavissa GTK:n sivuilta.

Metallimalmien ja niihin liittyvien sivukivien louhinta on moninkertaistunut vuonna 2008 alkaneen kasvun jälkeen. LATAA AINEISTO

Perusmetallirikasteiden tuotanto Suomen kaivoksista on kasvanut voimakkaasti 2010-luvulla. Lähde: 2001–2010 TEM, 2011–2018 Tukes. LATAA AINEISTO.

Sinkin, kuparin ja nikkelin tuotanto Suomen kaivoksista 2000-luvulla. Tuotantotiedot on kerätty pääosin yhtiöiden vuosikertomuksista.

Jalometallien tuotanto Suomen kaivoksista vuodesta 2001. Tuotantotiedot on kerätty pääosin yhtiöiden vuosikertomuksista.

Metallinjalostus 

Metallinjalostajien tuottamat metallit ja metallurgiset tuotteet Suomessa vuodesta 1971 lähtien. Kotimaisen raaka-aineen osuus tuotetuissa metalleissa vaihtelee metallista riippuen. Lähde: 1971–1996 Puustinen (2003), 1997–2011 TEM, 2012–2017 GTK. LATAA AINEISTO.

Teollisuusmineraalit 

Kaivoskohtaiset louhintatiedot vuodesta 2011 lähtien on saatavissa Tukesin sivuilta sitä vanhempia louhintatietoja vuodesta 1997 lähtien on saatavissa GTK:n sivuilta.

Teollisuusmineraalimalmien louhinta on pysynyt suhteellisen tasaisena, mutta niihin liittyvien sivukivien louhintamäärä on kasvanut huomattavasti 2010-luvulla. LATAA AINEISTO.

Teollisuusmineraalirikasteiden ja teollisuuskivien (vuorivillan raaka-aineet) tuotanto Suomessa vuodesta 2001 lähtien. Lähde: 2001–2010 TEM, 2011–2018 Tukes. LATAA AINEISTO

 

Kiviaineshuolto 

Kiviainesten arvioitu käyttö Suomessa vuodesta 1970.

Kiviainesten arvioitu käyttö Suomessa vuodesta 1970. Sisältää sekä ottoalueilta että rakentamisen yhteydessä otetun kiviaineksen. Lähde: 1970–1989 Laine (1994), 1990–2014 SYKE, Infra ry. LATAA AINEISTO.

INFRA ry:n jäsenyritysten kiviainestuotanto.

INFRA ry:n jäsenyritysten kiviainestuotanto vuosina 2008–2013.

INFRA ry:n jäsenyritysten kiviainesmyynti.

INFRA ry:n jäsenyritysten kiviainesmyynti vuosina 2008–2013.

 

Luonnonkiviteollisuus 

Luonnonkiviteollisuuden tilastotietoja on saatavissa sivustosta suomalainenkivi.fi.

Luonnonkivien ja niihin liittyvien sivukivien louhinta sekä louhitun vuolukiven jalostus.

Luonnonkivien ja niihin liittyvien sivukivien louhinta sekä louhitun vuolukiven jalostus. Lähde: Graniitit ja liuskeet: SYKE. Vuolukivet: 1983–1996 Puustinen (2003), 1997–2010 TEM, 2011–2014 Tukes. LATAA AINEISTO.

 

Takaisin ylös