Tilastointi

Metallimalmit
Metallinjalostus
Teollisuusmineraalit
Kiviaineshuolto
Luonnonkiviteollisuus

Metallimalmit

Kaivoskohtaiset louhintatiedot vuodesta 2011 lähtien on saatavissa Tukesin sivuilta sitä vanhempia louhintatietoja vuodesta 1997 lähtien on saatavissa GTK:n sivuilta.

Metallimalmien ja niihin liittyvien sivukivien louhinta vuodesta 1970.

Metallimalmien ja niihin liittyvien sivukivien louhinta vuodesta 1970. Lähde: 1970–1996 Puustinen (2003), 1997–2010 TEM, 2011–2015 Tukes. LATAA AINEISTO.

Suomen metallimalmikaivoksista tuotetut rikasteet vuodesta 1971. Lähde: 1971–1996 Puustinen (2003), 1997–2010 TEM, 2011–2017 Tukes. LATAA AINEISTO.

Ferrokromin, sinkin, kuparin ja nikkelin tuotanto Suomen kaivoksista 2000-luvulla. Tuotantotiedot on kerätty pääosin yhtiöiden vuosikertomuksista.

Jalometallien tuotanto Suomen kaivoksista 2000-luvulla. Tuotantotiedot on kerätty pääosin yhtiöiden vuosikertomuksista.

Metallinjalostus 

Metallinjalostajien tuottamat metallit ja metallurgiset tuotteet Suomessa vuodesta 1971 lähtien. Kotimaisen raaka-aineen osuus tuotetuissa metalleissa vaihtelee metallista riippuen. Lähde: 1971–1996 Puustinen (2003), 1997–2011 TEM, 2012–2017 GTK. LATAA AINEISTO.

Teollisuusmineraalit 

Kaivoskohtaiset louhintatiedot vuodesta 2011 lähtien on saatavissa Tukesin sivuilta sitä vanhempia louhintatietoja vuodesta 1997 lähtien on saatavissa GTK:n sivuilta.

kaivostoiminta_teollisuusmineraalit_1970_2013

Teollisuusmineraalimalmien ja niihin liittyvien sivukivien louhinta vuodesta 1970. Lähde: 1969–1996 Puustinen (2003), 1997–2010 TEM, 2011–2015 Tukes. LATAA AINEISTO.

Teollisuusmineraalirikasteiden ja teollisuuskivien (vuorivillan raaka-aineet) tuotanto Suomessa vuodesta 1970 lähtien.

Teollisuusmineraalirikasteiden ja teollisuuskivien (vuorivillan raaka-aineet) tuotanto Suomessa vuodesta 1970 lähtien. Lähde: 1969–1996 Puustinen (2003), 1997–2010 TEM, 2011–2017 Tukes. LATAA AINEISTO.

 

Kiviaineshuolto 

Kiviainesten arvioitu käyttö Suomessa vuodesta 1970.

Kiviainesten arvioitu käyttö Suomessa vuodesta 1970. Sisältää sekä ottoalueilta että rakentamisen yhteydessä otetun kiviaineksen. Lähde: 1970–1989 Laine (1994), 1990–2014 SYKE, Infra ry. LATAA AINEISTO.

INFRA ry:n jäsenyritysten kiviainestuotanto.

INFRA ry:n jäsenyritysten kiviainestuotanto vuosina 2008–2013.

INFRA ry:n jäsenyritysten kiviainesmyynti.

INFRA ry:n jäsenyritysten kiviainesmyynti vuosina 2008–2013.

 

Luonnonkiviteollisuus 

Luonnonkiviteollisuuden tilastotietoja on saatavissa sivustosta suomalainenkivi.fi.

Luonnonkivien ja niihin liittyvien sivukivien louhinta sekä louhitun vuolukiven jalostus.

Luonnonkivien ja niihin liittyvien sivukivien louhinta sekä louhitun vuolukiven jalostus. Lähde: Graniitit ja liuskeet: SYKE. Vuolukivet: 1983–1996 Puustinen (2003), 1997–2010 TEM, 2011–2014 Tukes. LATAA AINEISTO.

 

Takaisin ylös