Tilastointi

Metallimalmit
Teollisuusmineraalit

Metallimalmit

Kaivoskohtaiset louhintatiedot vuodesta 2011 lähtien on saatavissa Tukesin sivuilta (kts. vuoriteollisuustilastot kyseisen sivun alaosassa).

Metallimalmien ja niihin liittyvien sivukivien louhinta on moninkertaistunut vuonna 2008 alkaneen kasvun jälkeen. LATAA AINEISTO

Perusmetallirikasteiden tuotanto Suomen kaivoksista on kasvanut voimakkaasti 2010-luvulla. Lähde: 2001–2010 TEM, 2011–2020 Tukes. LATAA AINEISTO.

 

Sinkin, kuparin ja nikkelin tuotanto Suomen kaivoksista vuodesta 2001. Lähde: 2000–2017 Yhtiöiden julkaisemat tiedotteet, 2018–2020 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. LATAA AINEISTO

Jalometallien tuotanto Suomen kaivoksista vuodesta 2001. Lähde: 2001–2017 Yhtiöiden julkaisemat tiedotteet, 2018–2020 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto.

Teollisuusmineraalit 

Kaivoskohtaiset louhintatiedot vuodesta 2011 lähtien on saatavissa Tukesin sivuilta (kts. vuoriteollisuustilastot kyseisen sivun alaosassa).

Teollisuusmineraalimalmien louhinta on pysynyt suhteellisen tasaisena, mutta niihin liittyvien sivukivien louhintamäärä on kasvanut huomattavasti 2010-luvulla. Lähde: 2001–2010 TEM, 2011–2020 Tukes. LATAA AINEISTO.

Teollisuusmineraalirikasteiden ja teollisuuskivien (vuorivillan raaka-aineet) tuotanto Suomessa vuodesta 2001 lähtien. Lähde: 2001–2010 TEM, 2011–2020 Tukes. LATAA AINEISTO

 

Takaisin ylös