Kiviainesten ottoalueet

sorakuoppa toisella Salpauselällä. Kuva J. Väätäinen, GTK

Sorakuoppa Syrjäntauksen kylän lähellä. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Yhdyskuntarakenteen kehittäminen, uuden rakentaminen ja vanhan korjaaminen edellyttävät aina toimivaa kiviaineshuoltoa. Kiviaineshuollon tehtävä on varmistaa, että rakentamisessa välttä-mätöntä kiviainesta on saatavilla rakentamispaikan lähellä.

Vuoden 2012 lopussa oli voimassa noin 6600 maa-ainesten ottamislupaa. Aktiivisia ottoalueita oli noin 3000.

Luvista 4 300 oli soralle ja hiekalle, 1 800 kalliolle ja 500 muille maa-aineksille, joihin kuuluvat siltti, savi, moreeni, multa ja lieju. Soran ja hiekan ottamislupien määrä on vähentynyt yli 20 % vuodesta 2001 vuoteen 2012, vastaavana ajanjaksona kallion ottamislupien määrä on lisääntynyt yli 60 %.