Raaka-aineet

Palin Granit Oy:n Mäntsälän louhimo. Lähde: finstone.fi.

Palin Granit Oy:n Mäntsälän louhimo. Lähde: finstone.fi.

Suomen kiteinen, vanha ja vakaa peruskallio tarjoaa luonnonkiviteollisuudelle runsaasti eri tarkoituksiin sopivia raaka-aineita. Kallioperässämme on erilaisia metamorfisia ja magmaattisia kivilajeja, jotka soveltuvat erinomaisesti kiviteollisuuden tarpeisiin. Suomalaiset graniitit ovat maailmankuuluja vientituotteita. Niitä käytetään mm. rakentamisessa ja sisustuksessa ympäri maailman.

Luonnonkivi tarkoittaa luonnon geologisissa prosesseissa syntynyttä kiveä erotuksena ihmisen valmistamista kivenkaltaisista tekokivituotteista kuten betonista. Luonnonkiven käyttökohteita ovat rakentaminen, hautakivet ja muistomerkit sekä erilaiset pientuotteet. Rakennuskivet ovat tärkein tuoteryhmä sisältäen mm. luonnonkiviset lattia- ja seinälaatat, keittiö- ja kylpyhuonetasot, tulisijat sekä puisto- ja maisemarakentamisessa käytettävät laatat ja levyt. Kiviteollisessa mielessä luonnonkivellä tarkoitetaan rakentamiseen käytettävää kiveä, joka louhitaan luonnon kalliosta suurina kappaleina ja sen jälkeen jatkojalostetaan mekaanisesti, mm. sahaamalla ja kiillottamalla lopputuotteiksi. Teollisuudessa luonnonkivestä käytetään myös nimeä tarvekivi ja rakennuskivi.

Luonnonkivialan kaupallinen kivien luokittelu ja nimitykset eroavat geologisesta kivilajijaottelusta. Kaupalliset luonnonkivet jaetaan erilaisiin kivityyppeihin: graniitit, liuskeet, marmorit, hiekkakivet, kalkkikivet ja vuolukivet. Suomen tärkeimmät luonnonkiviteollisuuden kivityypit ovat graniitit, vuolukivet, liuskeet ja marmorit. Kukin kivityyppi jaetaan edelleen kivilaatuihin, joilla on kaupalliset nimet kuten esim. Balmoral Red (graniitti) tai Tulikivi Classic (vuolukivi).

Suomalaiset kaupallisesti merkittävät luonnonkivilajit löytyvät Kiviteollisuusliiton kiviportaalista "Suomalainen Kivi".

Luonnonkivien ottoalueet ja tuotanto

Luonnonkiven louhinta on mittakaavaltaan pientä verrattuna vaikkapa metallimalmien louhintaan. Luonnonkiven louhinta on pitkäjänteistä yritystoimintaa ja louhimon elinikä vaihtelee kymmenistä vuosista jopa yli sataan vuoteen. Tähän vaikuttavat paitsi esiintymän koko myös, mm. usein melko pienet vuosittaiset louhintamäärät sekä lopputuotteen kysynnän vaihtelu; yksittäisellä louhimolla voi olla pitkiäkin aikoja, jolloin louhintaa ei ole tai se on määrältään suunniteltua vähäisempää.

Tärkeimmät graniittisen luonnonkiven louhinta‐alueet sijaitsevat Kaakkois- ja Lounais‐Suomen rapakivialueilla sekä Keski‐Suomessa. Suomen tunnetuimmat vuolukiviesiintymät ovat Pohjois‐Karjalassa ja Kainuussa. Pohjois‐Karjalan tärkein vuolukivialue on Juuan Nunnanlahti. Kainuun louhinta‐alueet sijaitsevat Suomussalmella ja Kuhmossa.