Kestävä kiviaineshuolto

Kiviainesalan suurimmat ympäristövaikutukset aiheutuvat raskaan materiaalin kuljetuksista. Kuljetukset aiheuttavat päästöjä, melua ja pölyä. Haitat pienenevät, kun kiviainesta on saatavilla lähellä rakentamispaikkaa. Tämä alentaa myös rakentamisen hintaa.

Kiviaineshuollon järjestäminen kestäväksi vaatii, että kiviaineshuolto otetaan huomioon jo alueiden käyttöä suunniteltaessa, kaavatasolla. Esimerkiksi maakuntakaavoissa alueita on jaettu niihin, joilla kiviaineksen ottaminen pitäisi sallia, ja niihin, joilla se pitäisi kieltää.

Uusia asuinalueita kaavoitettaessa kaavoituksen ehtona olisi hyvä olla rakennusten energiatehokkuuden ja saavutettavuuden ohella se, miten kaukaa kiviaines pitää kuljettaa alueelle.

Kiviaines on uusiutumaton mutta kierrätettävä luonnonvara. Siksi myös kiviaineksen välivarastointiin ja kierrättämiseen on varattava alueita. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on ongelmana, mihin sijoittaa rakentamisesta yli jäänyt kiviaines. Se olisi yhä käyttökelpoisia, mutta sijoituspaikkojen puute aiheuttaa kiviainesrallin, joka kasvattaa rakentamisen hiilijalanjälkeä ja hintaa.