Kiviaineshuolto

Mineraaliset raaka-aineet. Kuva Harri Kutvonen, GTK.

Mineraaliset raaka-aineet. Kuva: Harri Kutvonen, GTK.

Maaperästä saatavat kiviainekset ovat tärkeä osa rakennusmateriaaliteollisuutta. Suomi on rakennusmateriaaleihin tarvittavan kiviainesten suhteen omavarainen.

Kiviainesala tuottaa ja myy välttämättömiin rakentamistarpeisiin esimerkiksi soraa, hiekkaa, kalliomursketta ja sepeliä. Tästä toiminnasta käytetään nimitystä kiviaineshuolto. Ala työllistää arviolta 3 000 ammattilaista.

Kiviaineksia tarvitaan aina, kun rakennetaan ja korjataan. Toiminnan kohteita ovat talot, väylät ja monenlaiset ympäristörakenteet, kuten puistot ja kentät. Kiviainesta käytetään sellaisenaan tai siitä jalostetaan tuotteita, kuten tiiltä, betonia tai asfalttia.

Suomalaiset käyttävät vuosittain rekkakuormallisen kiviaineksia henkeä kohti, yhteensä sata miljoonaa tonnia vuodessa. Runsas kiviainesten käyttö johtuu siitä, että maamme sijaitsee routivalla alueella, välimatkat ovat pitkiä ja rakentamisen on oltava energiatehokasta.

Soranottoa harjusta. Kuva: J. Väätäinen, GTK.

Soranottoa harjusta. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.

Sorakuoppa Syrjäntauksen kylän lähellä toisessa Salpausselässä.

Sorakuoppa Syrjäntauksen kylän lähellä toisessa Salpausselässä. Kuva: Jari Väätäinen, GTK.