The Final Seminar of the Susmin Project

The Final Seminar of the SUSMIN projecyt will be organized at Sokos Hotel Koli on October 4th 2016, 9.30-16.30.

Susmin project is Era-Min funded international project which concentrates on developing tools for sustainable gold mining in EU. Project partners from Finland, Sweden, Poland, Romania, Portugal and Ireland will present their results on gold exploration, mineral processing, mine water treatment, mine waste management, environmental monitoring and risk assessment and socio-economic aspects of gold mining.

The Seminar is free of charge.

Seminar program

Please register to Antti Pasanen (email: antti.pasanen@gtk.fi, tel. +35829-5033630)

On behalf of Susmin Project,

Antti Pasanen, Geological Survey of Finland

**************************************************************

SUSMIN-projektin loppuseminaari järjestetään Sokos Hotel Kolissa 4.10.2016 klo 9.30-16.30.

Susmin projekti on Era-Min-rahoitteinen kansainvälinen projekti, jossa on keskitytty kestävän kultakaivostoiminnan työkalujen kehittämiseen EU:n alueelle. Suomesta, Ruotsista, Puolasta, Romaniasta, Portugalista ja Irlannista tulevat projektipartnerit esittelevät saavuttamiaan tuloksia kullan etsintätekniikoista, mineraalien prosessoinnista, kaivosvesien käsittelystä, kaivosjätteiden hallinnasta, ympäristömonitoroinnista ja riskinarvioinnista sekä kultakaivostoiminnan sosio-ekonomisista vaikutuksista. Tapahtuma on samalla hyvä tilaisuus verkostoitua niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ja kuulla tulevista ERA-MIN rahoitusmahdollisuuksista.

Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma

Ilmoittautumiset Antti Pasanen (email: antti.pasanen@gtk.fi, puh. 029-5033630)

Susmin-projektin puolesta,

Antti Pasanen, Geologian tutkimuskeskus