Ammattilaisille

The Final Seminar of the Susmin Project

The Final Seminar of the SUSMIN projecyt will be organized at Sokos Hotel Koli on October 4th 2016, 9.30-16.30. Susmin project is Era-Min funded international project which concentrates on developing tools for sustainable gold mining in EU. Project partners from Finland, Sweden, Poland, Romania, Portugal and Ireland will present their results on gold exploration, mineral […]

Lue lisää

Energia 2016

Energia 2016 -messut kokoaa energia-alan toimijat Tampereen energiaviikolle 25.-27.10.2016. Messuilla on kattavasti esillä tämän hetken uusimmat ratkaisut ja tuotteet. Messujen rinnalla järjestetään jälleen Energiapäivä ja Energiakongressi. Pääteemoina ovat: energian tuotanto, siirto, jakelu ja varastointi energiamarkkinat suunnittelu ja toteutus järjestelmät ja laitteet käyttö ja kunnossapito FutureCity – tulevaisuuden ratkaisut

Lue lisää

Kiviteollisuudessa varovaiset suhdannenäkymät

Luonnonkiviteollisuuden suhdanneodotukset ensi vuodelle ovat hyvin varovaiset – ympäristökivien kysynnän odotetaan kasvavan. Yritysten koko kivialaa koskevissa yleisarvioissa heijastuu koko Suomen talouden epävarmuus. Oman yrityksen näkökulmasta annetut arviot antavat paljon valoisamman kuvan ensi vuoden näkymistä. Tuotannon odotetaan ensi vuonna pysyvän kuluvan vuoden tasolla. Tilauskannan odotetaan vuoden kuluttua olevan selvästi suurempi kuin tänä syksynä. Investoinnit pysyvät tämän […]

Lue lisää

Kanadalainen vastuullisuusjärjestelmä käyttöön kaivosteollisuudessa

Kaivosteollisuus ry ottaa käyttöön Kanadassa kehitetyn kaivosalan vastuullisuusjärjestelmän TSM:n. Järjestelmän avulla Suomen kaivostoimijat kehittävät menettelytavat sosiaalisille ja ympäristöön liittyville asioille. Kanadan kaivosjärjestön (Mining Association of Canada) kehittämä TSM-järjestelmä otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön Kanadan ulkopuolella. Kaivosteollisuus ry päätyi valinnassaan TSM (Towards Sustainable Mining) – järjestelmään sen edistyneisyyden vuoksi. TSM:n avulla kehitetään kaivostoiminnan läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta ja […]

Lue lisää

TEM julkaisi raportin kivialan kehitysnäkymistä

Työ- ja elinkeinoministeriön vetämältä työryhmältä kumpusi runsaasti ehdotuksia kivialan kilpailukyvyn tukemiseksi. Kivi- ja luonnonkiviteollisuuden nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä ja kasvua rajoittavia pullonkauloja selvitellyt ryhmä esitteli raporttiaan alan yrityksille ja sidosryhmille lokakuun lopulla Kiviainekset kiertotaloudessa -seminaarissa. Työryhmän mukaan alan kehittämiseksi tarvitaan myös valtiovallan toimenpiteitä, vaikka teollisuuden on lähtökohtaisesti itse pidettävä huolta kilpailukyvystään. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu (54/2015) […]

Lue lisää

Kaivosala keskittyy kannattavuuden parantamiseen

Kaivosalan tilanne on vaikea raaka-aineiden hintojen edelleen laskiessa. Kaivostuotannon ei odoteta kasvavan merkittävästi vuoteen 2020. Monilla suurillakin kaivosyhtiöillä on taloudellisesti tiukkaa. Kaivoksia, joissa on korkeat tuotantokustannukset, laitetaan ylläpitoon odottamaan raaka-aineiden hintojen nousua. Uusiin kaivoshankkeisiin investoidaan hyvin varovaisesti. Yhtiöt karsivat edelleen hankesalkkuja. Odotettavissa on omistusten uudelleenjärjestelyjä. Kaivosyhtiöt keskittyvät kustannussäästöihin. Lähde: TEM, toimialakatsaukset

Lue lisää

Yhteiskuntavastuuraportti Kestävän kaivostoiminnan verkostolta

Kestävän kaivostoiminnan verkosto julkaisi keskiviikkona 23.9. yhteiskuntavastuuraportin, joka esittelee Suomessa toimivia kaivoksia ja malminetsintähankkeita. Samassa yhteydessä julkaistiin myös paikallisia toimintamuotoja koskeva työkalupakki, joka sisältää ohjeita ja parhaita käytäntöjä kaivosten yhteistyölle sidosryhmien kanssa. ”Yhteiskuntavastuuraportti tarjoaa hyvän koosteen kaivostoiminnan vaikutuksista lähialueisiin, kaivosten ympäristöpäästöistä, työturvallisuudesta ja kaivosten yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Vastaavaa julkaisua ei ole aiemmin ollut saatavilla suomen […]

Lue lisää

Hallitusohjelma lupaa parempaa tiestöä ja töitä rakentajille

Talouden pyörät pyörivät vauhdikkaammin, kun tie- ja rataverkosto saadaan kelvolliseen kuntoon. Perusväylänpito tarjoaa töitä infrarakentajille tasaisesti ympäri Suomen. Hallitus käynnistää korjausvelan vähentämiseksi ohjelman, johon käytetään noin 600 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Panostukset rahoitetaan pääosin omaisuustuloilla. Lisäksi perusväylänpidon rahoitukseen tulee yhteensä 564 miljoonan euron korotus vuosiksi 2017–2020, mikä katetaan leikkaamalla vastaavana aikana kaikkiaan 704 […]

Lue lisää

Kaivosala tyytyväinen energiaverojensa laskemisesta

Puheenjohtaja Juha Sipilän hallitusohjelmaan ollaan kaivosalalla tyytyväisiä. Ohjelmassa esitetään kaivostoiminnan energiaveron alentamista muun teollisuuden tasolle ja samalla ns. energiaveroleikkurin palauttamista. Käytännössä nämä tarkoittavat sitä, että uusi hallitus ei aio periä kaivoksilta enempää energiaveroja kuin muultakaan teollisuudelta. Lähde: Kaivosteollisuus ry, ProKaivos  

Lue lisää