Kanadalainen vastuullisuusjärjestelmä käyttöön kaivosteollisuudessa

Kaivosteollisuus ry ottaa käyttöön Kanadassa kehitetyn kaivosalan vastuullisuusjärjestelmän TSM:n. Järjestelmän avulla Suomen kaivostoimijat kehittävät menettelytavat sosiaalisille ja ympäristöön liittyville asioille. Kanadan kaivosjärjestön (Mining Association of Canada) kehittämä TSM-järjestelmä otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön Kanadan ulkopuolella.

Kaivosteollisuus ry päätyi valinnassaan TSM (Towards Sustainable Mining) – järjestelmään sen edistyneisyyden vuoksi. TSM:n avulla kehitetään kaivostoiminnan läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta ja sitä kautta lisätään toiminnan hyväksyttävyyttä Suomessa. TSM:stä on kehitetty Kestävän kaivostoiminnan verkoston toimesta Suomen olosuhteisiin sovellettava Kaivosvastuujärjestelmä, jota on täydennetty vesienhallintaa ja kaivoksen sulkemista koskevien arviointiperusteiden osalta.

Lähde: Kaivosteollisuus ry
Lisätiedot: Tiedote – ProKaivos