TEM julkaisi raportin kivialan kehitysnäkymistä

Työ- ja elinkeinoministeriön vetämältä työryhmältä kumpusi runsaasti ehdotuksia kivialan kilpailukyvyn tukemiseksi. Kivi- ja luonnonkiviteollisuuden nykytilaa, tulevaisuuden näkymiä ja kasvua rajoittavia pullonkauloja selvitellyt ryhmä esitteli raporttiaan alan yrityksille ja sidosryhmille lokakuun lopulla Kiviainekset kiertotaloudessa -seminaarissa. Työryhmän mukaan alan kehittämiseksi tarvitaan myös valtiovallan toimenpiteitä, vaikka teollisuuden on lähtökohtaisesti itse pidettävä huolta kilpailukyvystään.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisu (54/2015) ”Kiviaines- ja luonnonkiviteollisuuden kehitysnäkymät” on verkossa osoitteessa www.tem.fi/julkaisut.

Lähde: TEM, tiedotteet