Yhteiskuntavastuuraportti Kestävän kaivostoiminnan verkostolta

Yhteiskuntavastuuraportti ja työkalupakki julkaistu

Kestävän kaivostoiminnan verkosto julkaisi keskiviikkona 23.9. yhteiskuntavastuuraportin, joka esittelee Suomessa toimivia kaivoksia ja malminetsintähankkeita. Samassa yhteydessä julkaistiin myös paikallisia toimintamuotoja koskeva työkalupakki, joka sisältää ohjeita ja parhaita käytäntöjä kaivosten yhteistyölle sidosryhmien kanssa.

”Yhteiskuntavastuuraportti tarjoaa hyvän koosteen kaivostoiminnan vaikutuksista lähialueisiin, kaivosten ympäristöpäästöistä, työturvallisuudesta ja kaivosten yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Vastaavaa julkaisua ei ole aiemmin ollut saatavilla suomen kielellä,” toteaa kaivosverkoston puheenjohtaja, YM:n kansliapäällikkö Hannele Pokka.

Yhteiskuntavastuuraportin tiedot on kerätty projektiin osallistuneilta yhtiöiltä. Mukana on kaikkiaan 19 yhtiötä, joukossa lähes kaikki tärkeimmät alan toimijat Suomessa. 140-sivuisen raportin tietoja päivitetään vuosittain. Sen tuorein versio löytyy jatkossa Kestävän kaivostoiminnan verkoston verkkosivuilta osoitteesta www.kaivosvastuu.fi.

Kaivosverkosto julkaisee myöhemmin syksyllä myös uuden vastuullisuusjärjestelmän, joka on tarkoitus ottaa käyttöön Suomessa toimivissa kaivoksissa. Vastuullisuusjärjestelmä on parhaillaan kaivosyhtiöiden ja verkoston sidosryhmien johtoportaiden käsiteltävänä. Se on tarkoitus hyväksyä verkoston seuraavassa kokouksessa marraskuussa.

Lisätietoja: www.kaivosvastuu.fi